Back to News
Copenhagen
August 1, 2019

Addition and reconfiguration of the Danish Chancellery in Addis Ababa, Ethiopia

Hollingsworth Pack is supporting EKJ Consulting Engineers in an addition to and reconfiguration of the Danish Chancellery in Addis Ababa, Ethiopia. Hollingsworth Pack is providing local knowledge and resources.

Hollingsworth Pack understøtter EKJ Rådgivende Ingeniører i en udbygning og omstrukturing af det danske kancelli i Addis Adaba, Etiopien. Hollingsworth Pack bidrager med lokal viden og resourcer.

More journals from Copenhagen

Read the latest news