security engineering  |  construction management  |  architecture  |  building envelope engineering

2019.08.01

Hollingsworth Pack is supporting EKJ Consulting Engineers in an addition to and reconfiguration of the Danish Chancellery in Addis Ababa, Ethiopia. Hollingsworth Pack is providing local knowledge and resources.

 

Hollingsworth Pack understøtter EKJ Rådgivende Ingeniører i en udbygning og omstrukturing af det danske kancelli i Addis Adaba, Etiopien. Hollingsworth Pack bidrager med lokal viden og resourcer.

2019.07.31

Hollingsworth Pack has been awarded the technical renovation of a private residence in Stockholm, Sweden.

 

Hollingsworth Pack er blevet tildelt en kontrakt vedrørende en teknisk renovation af en privat bolig i Stockholm, Sverige.

2019.07.29

Hollingsworth Pack, together with EKJ Consulting Engineers, has been awarded the renovation of the Stockholm Chancellery for the Danish Ministry of Foreign Affairs. The listed building is located in the center of downtown Stockholm.

 

I samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører, er Hollingsworth Pack blevet tildelt en aftale vedrørende renovationen af Udenrigsministeriets kancelli i Stockholm. Bygningen befinder sig i centrum af Stockholm.

2019.02.01

Hollingsworth Pack completed today our kickoff site visit at the Royal Bahamas Police Force College in Nassau, Bahamas for the US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). The  Copenhagen office is providing Cost Estimates for the renovation project.

 

Hollingsworth Pack afsluttede i dag opstartbesigtigelsen af "The Royal Bahamas Police Force College in Nassau, Bahamas" for "US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)". Hollingsworth Pack's kontor i København udfører prisberegninger for renoveringsprojektet.

2019.01.17

The Danish Embassy in New Delhi will be formally dedicated by the Danish Prime Minister on Saturday, 19 January. This marks the end of a three year construction process managed by EKJ Consulting Engineers A/S, with Hollingsworth Pack as the Construction Manager on site, representing the Ministry of Foreign Affairs, and in cooperation with Vilhelm Lauritzen Architects, the original Danish design architect.

 

Congratulations to the team.

 

Lørdag, d. 19 januar vil den Kongelige Danske Ambassade i New Delhi blive formelt indviet af den danske statsminister. Indvielsen markerer afslutningen på en 3-årig byggeprocess ledet af EKJ Rådgivende Ingeniører med Hollingsworth Pack som projektleder på byggepladsen, som repræsentant for Udenrigsministeriet, og i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, den oprindelige danske designarkitekt.

 

Tillykke til teamet bag byggeriet.

2018.09.27

Hollingsworth Pack has been selected to support the team of Krueck & Sexton in a historic study of the US Ambassador's residence in Stockholm, Sweden. The Department of State, Bureau of Overseas Building Operations is the client. The work is continuation of Hollingsworth Pack's support of the US Embassy of Sweden, using the experience gained on a similar report for the residence in Denmark.

 

Den Amerikanske tegnestue Krueck & Sexton har valgt Hollingsworth Pack som samarbejdspartner til udarbejdelsen af en historisk analyse af Ambassadørboligen ved Den Amerikanske Ambassade i Stockholm.  Arbejdet står i forlængelse af Hollingsworth Packs mangeårige samarbejde med Ambassaden i Stockholm. Desuden har Hollingsworth Pack været med til en lignende rapport for Den Amerikanske Ambassadørbolig i Danmark.

2018.09.19

Thule Air Base building 97's building envelope is near completion. The construction will be shut down for the winter and continue in 2019. The design-build contractor is Adserballe & Knudsen Greenland A/S, working for the US Army Corps of Engineers. Hollingsworth Pack is the prime consultant, supported by Masanti A/S of Greenland and KM Consulting of Denmark.

 

Lukningsarbejdet på bygning 97 på Thulebasen er ved at være afsluttet. Arbejdet standses derefter, for at genoptage i sommerperioden af 2019. Entreprenøren er Adserballe & Knudsen Greenland A/S . Hollingsworth Pack er totalrådgiver, og opgaven udføres i totalentreprise for US Army Corps of Engineers.

2018.06.21

Together with EKJ Consulting Engineers, Hollingsworth Pack will prepare the design for the new Danish Consulate in Houston, Texas. The consulate will be located in the Williams Tower, a 64 storey building designed by Phillip Johnson.

 

Hollingsworth Pack, i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører, er valgt  af Udenrigsministeriet til  at  tegne Danmarks nye konsulat i Houston, Texas, USA. Konsulatet etableres i Williams Tower, en 64 etage bygning tegnet af den Amerikanske arkitekt Phillip Johnson.

2017.10.05

Together with EKJ Consulting Engineers, Hollingsworth Pack will provide a structural evaluation of the Danish Ministry of Foreign Affairs properties in Mexico, following the 19 September earthquake.

 

Hollingsworth Pack, i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører, er valgt  af Udenrigsministeriet til  at  udføre  en  bygningsgennem-
gang af ambassadens bygninger efter jordskælvet den 19. september.

 

2017.05.29

Demolition of Thule Air Base building 97's envelope and interior fit-out has been completed. The work will now commence to enclose the building during the summer construction months, so that it can be completed by the spring of 2018.  The design-build contractor is Adserballe & Knudsen Greenland A/S, working for the US Army Corps of Engineers. Hollingsworth Pack is the prime consultant, supported by Masanti A/S of Greenland and KM Consulting of Denmark.

 

Nedrivningen af både klimaskærm og interiøret af bygning 97 på Thulebasen er nu gennemført. Entreprenøren Adserballe & Knudsen Greenland A/S er ved at mobilisere til sommerens byggeperiode, hvor huset skal lukkes. Hollingsworth Pack er totalrådgiver for Adserballe & Knudsen, og opgaven udføres i totalentreprise for US Army Corps of Engineers.  Projektet planlægges gennemført til foråret 2018.

 

2017.05.11

The topping out ceremony was held at the site of the new Danish Embassy in New Delhi.  The project milestone was reached on 10 May, when the concrete was placed for the rooftop watertank.

The celebration, which took place in the evening of 11 May, was attended by the construction crews, neighboring ambassadors, the Icelandic Ambassador H.E. Mr. Thorir Ibsen, and staff from the Royal Danish Embassy. The celebration was hosted by the Danish Ambassador to India Mr. Peter Taksøe-Jensen.

In addition to Ambassador Taksøe-Jensen, Scott Hollingsworth of Hollingsworth Pack and Avtar Saini of Ahluwalia congratulated the construction team.

The project is being constructed by Ahluwalia Contracts India Ltd of New Delhi.

 

Rejsegildet for den nye Kongelige Danske Ambassade i Indien blev afholdt, efter at entreprenøren færdiggjorde bygningens højeste betonstøbning d. 10. maj.

Gæsterne til højtideligheden, som fandt sted d. 11. maj om aftenen, inkluderede byggepladsens håndværkere, ambassadører fra de tilstødende ambassader, den islandske Ambassadør H.E. Mr. Thorir Ibsen, samt medarbejdere fra den danske ambassade.  Ambassadør Peter Taksøe-Jensen beværtede begivenheden.

Udover Ambassadør Taksøe-Jensen, roste Scott Hollingsworth fra Hollingsworth Pack og Avtar Saini fra Ahluwalia de udførende for deres indsats.

Projektet opføres af Ahluwalia Contracts India Ltd, New Delhi.

 

2017.03.05

Vectrus Services A/S has awarded two tasks to Hollingsworth Pack, in connection with the transfer of Thule AB operations and maintenance to Vectrus.  A condition assessment of all buildings and vehicles will be performed, in cooperation with Masanti A/S, and an environmental assessment according to US Standards will be undertaken, in cooperation with DGE A/S. Both services are expected to be completed during the summer.

Hollingsworth Pack har fået tildelt to opgaver fra Vectrus Services A/S, i forbindelse med virksomhedens overtagelse af driften af Thule AB. Der skal udføres en tilstandsvurdering af samtlige motorkøretøjer og bygninger, en opgave der udføres i samarbejde med Masanti A/S.  Desuden skal en miljøvurdering udføres efter amerikanske standarder. Dette arbejde foregår i samarbejde med DGE A/S. Begge opgaver forventes afsluttet i sommerperioden.

2017.02.28

Hollingsworth Pack will lead the design effort for a new Entry Control Facility at Naval Air Station Sigonella, Italy.  The design team is contracted by ECC, a US Design-Build Contractor. The project is ECC's fourth task order under a Multiple Award Construction Contract. The $5 million project includes anti-terrorism/force protection and security measures. The team includes Antonino Battaglia of Rome as Architect of Record, and Studio Santamaria of Catania, Italy for Engineering Services.

Hollingsworth Pack er valgt som totalrådgiver/projekteringsleder på en ny adgangskontrol bygning på US Naval Air Station Sigonella, Italien. Hollingsworth Pack udfører arbejdet for ECC, den amerikanske totalentreprenør på projektet. Projektet er ECCs fjerde opgave under en rammeaftale med den Amerikanske Flåde. Projektet, som har en værdi af $5 millioner, omfatter fysiske- og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Hollingsworth Packs hold inkluderer Antonino Battaglia i Rom som sagsarkitekt og Studio Santamaria i Catania som ingeniør.

2017.01.31

Hollingsworth Pack and EKJ Consulting Engineers A/S, have been chosen to design the fit-out for the new Danish Consulate in Munich, Germany. The interior renovation project will be fast-tracked, with a construction completion in the summer of 2017.

Hollingsworth Pack og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S er valgt af Udenrigsministeriet til at projektere ombygning og indretning af et nyt lejemål for det danske Generalkonsulat i München. Projektet skal gennemføres indenfor få måneder, med indflytning i sommeren 2017.

2016.12.27

As 2016 comes to a close, the completion of the ground floor slab marked a milestone in the progress of the works at the Danish Embassy in India. Work on the building will continue through 2017.

Her ved afslutningen af 2016 opnåede holdet bag den nye dansk ambassade i Indien en milpæle: færdiggørelsen af in situ betongulvet over kælderen. Arbejdet med byggeriet fortsætter gennem hele 2017.

2016.12.24

This photo of the construction site for the Danish Embassy in New Delhi was taken at the 2016 celebration of Diwali.  We wish all a happy holiday season.

Billedet af den Dansk Ambassade i New Delhi (under opførelse) blev taget i forbindelse med Diwali festligheder 2016. Vi ønsker alle en god jul og godt nytår.

2016.11.17

Together with prime consultant EKJ Consulting Engineers A/S, Hollingsworth Pack has been awarded three (3) multiple year framework agreements to assist the Danish Ministry of Foreign Affairs with A/E consulting services on diplomatic missions worldwide.  The team is currently working for the Ministry as project and construction managers, for the New Danish Embassy in New Delhi, India.

Det danske Udenrigsministerium har tildelt EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Hollingsworth Pack tre flerårige rammeaftaler, som tilsammen dækker hele verden. Virksomhederne er allerede engageret som projekt – og byggeleder for UM i forbindelse med opførelsen af en ny dansk ambassade i New Delhi, Indien.

2016.09.17

Vishvakarma Jayanthi was celebrated on September 17, at the Royal Danish Chancellery Site in New Delhi, India. Vishwakarma Jayanti also known as Vishwakarma Puja is a day of celebration for Vishwakarma, a Hindu god, the divine architect. Director Scott Hollingsworth attended on behalf of the client, the Danish Foreign Ministry.

Den 17. september blev Vishvakarma Jayanthi fejret på byggepladsen for det nye danske kancelli i New Delhi, Indien. Vishwakarma Jayanti er også kendt som Vishwakarma Puja, og er en fejring af Vishwakarma, Hindu gud for arkitektur. Direktør Scott Hollingsworth deltog på vegne af Hollingsworth Pack og Udenrigsministeriet.

2016.07.07

The USAF has awarded to Adserballe & Knudsen Greenland the renovation, and expansion of a 2.800 m2 apartment building at Thule AFB in Greenland. The design-build contract totaling 128 million dkk will be completed during the summer of 2017. The design-build contract team includes prime consultant Hollingsworth Pack Aps, KM Consulting and sub-consultant Masanti in Nuuk, Greenland.

Det amerikanske luftvåben har tildelt Adserballe & Knudsen Greenland opgaven med at renovere, ombygge og udvide et lejlighedskompleks på knap 2.800 etagemeter på Thule Air Base i Grønland. Totalentreprisen løber op i 128 millioner kroner og skal udføres i løbet sommerhalvåret 2017. Totalentreprisen løses i samarbejde med totalrådgiver Hollingsworth Pack Aps, KM Consulting og underrådgiver Masanti i Nuuk.

2016.04.13

Excavation of the foundation for the new 4,500 m2 Danish Chancellery and Housing Project in New Delhi is nearly complete, following the Bhoomi Pujan Ceremony.

Udgravningsarbejdet i forbindelse med den nye 4.500 m2 danske kancelli i New Delhi er næsten færdig efter afholdelsen af Bhoomi Pujan ceremoni.

2016.03.15

Bhoomi Pujan Ceremony at Royal Danish Chancellery Site in New Delhi, India

 

The start of construction of the New Royal Danish Chancellery in New Delhi, India was celebrated today with the traditional Bhoomi Pujan Ceremony (groundbreaking ceremony).  Staff from the Royal Danish Embassy, including Deputy Head of Mission Martin Mikkelsen, attended the event, along with employees of the general contractor Ahluwalia Contractors (India) Ltd., represented by Mr. Ahluwalia and Mr. A.S. Saini.

 

The new compound will consist of a chancery, housing, underground parking, perimeter walls and compound access control building. Hollingsworth Pack is providing Construction Management services for the Danish Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with project managers EKJ Consulting Engineers of Copenhagen.

Bhoomi Pujan ceremoni på byggepladsen for det nye danske kancelli i New Delhi, Indien

 

Opførelsen af det nye danske kancelli i New Delhi, Indien blev i dag fejret med en traditionel Bhoomi Pujan ceremoni (fejring af det første spadestik). Ansatte fra den danske ambassade, inklusiv Souschef Martin Mikkelsen, deltog i arrangementet sammen med ansatte fra totalentreprenør Ahluwalia Contractors (India) Ltd., repræsenteret ved Hr. Ahluwalia og Hr. A.S. Saini.

 

Det nye bygningskompleks vil bestå af ambassade, beboelse, underjordisk parkering, ydermur og en adgangskontrolbygning. Hollingsworth Pack bistår Udenrigsministeriet med tilsyn og byggeledelse i samarbejde med projektledere fra EKJ Rådgivende Ingeniører.

2016.03.04

Hollingsworth Pack has been awarded a Indefinite Quantity Indefinite Delivery contract with the US Department of State, Regional Procurement Support Office in Frankfurt, Germany, for Architect-Engineering and Construction Monitoring Services in support of U.S. Department of State projects in Europe, Africa, the Middle and the Far East.  The Hollingsworth Pack consultant team includes MBH Architects, Bradley/Parker and Associates,  Grotheer & Company, H&A Architects & Engineers, and CTA Architects Engineers.

 

Hollingsworth Pack har indgået en rammeaftale med det Amerikanske Udenrigsministerium (US Department of State, Regional Procurement Support Office in Frankfurt, Germany), vedrørende teknisk rådgivning og byggeledelse i forbindelse med ministeriets projekter i Europa, Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten. Rådgivningsteamet består udover Hollingsworth Pack af MBH Architects, Bradley/Parker and Associates, Grotheer & Company, H&A Architects & Engineers, og CTA Architects Engineers.

 

2015.09.17

The US Embassy in Sweden has selected Hollingsworth Pack to provide design services for the renovation of the roof at the Ambassador's residence on Nobelgatan in Stockholm.

Ramböll Sverige AB is a sub-consultant.

 

Den amerikanske ambassade i Sverige har valgt Hollingsworth Pack til at stå for projekteringen af tagudskiftningen på ambassadørboligen på Nobelgatan i Stockholm.

Ramböll Sverige AB er underrådgiver på projektet.

 

 

2015.08.25

Hollingsworth Pack has been selected to improve security conditions at the Center for Disease Control and Prevention facility (CDC) in Gaborone, Botswana. The award for architecture and engineering services has been made under a 5 year framework agreement with the Atlanta based organisation.

Center for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, Georgia, som er en del af den amerikanske regering, har valgt Hollingsworth Pack som rådgiver til en sikkerhedsopgradering af kontoret i Gaborone, Botswana.  Aftalen hører under Hollingsworth Packs 5-årige rammeaftale med CDC.

2015.08.12

It is our pleasure to announce that Dario Alonso, Architect of Hollingsworth Pack, has passed the examination as Certified Passive House Designer, designated by the Passive House Institute of Darmstadt, Germany.  Congratulations to Dario.

Det er vores fornøjelse at kunne meddele, at Dario Alonso, Arkitekt  hos Hollingsworth Pack, har bestået eksamen fra Passivhaus Institut (Darmstadt, Tyskland) som certificeret passivhusdesigner. Tillykke til Dario.

2015.08.04

The team consisting of EKJ Consulting Engineers, Vilhelm Lauritzen Architects and Hollingsworth Pack, has been awarded the contract for construction phase consultancy for the new Danish Chancellery and staff housing in New Delhi, India. The team is represented locally by RSMS Architects, Saviram Engineering Consultants, and ABL Hospitech.  Hollingsworth Pack will provide on site construction leadership for the local team and construction process risk identification services.

Teamet bestående af EKJ Rådgivende Ingeniører, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Hollingsworth Pack er blevet tildelt kontrakten for rådgivning under udførelsesfasen af det nye danske kancelli i New Dehli, Indien. Lokalt er teamet repræsenteret af RSMS Architects, Saviram Engineering Consultants, og ABL Hospitech. Hollingsworth Pack vil stå for tilsyn og byggeledelse af det lokale team samt identifikation af risikoelementer i udførelsesfasen.

2014.09.30

Hollingsworth Pack has been awarded a Indefinite Quantity Indefinite Delivery contract with the Center for Disease Control / US Embassy in Addis Ababa, Ethiopia for A & E services in Africa. The Hollingsworth Pack consultant team includes MBH Architects, Delta BEC and JH System Engineers, all of South Africa.

Hollingsworth Pack har indgået en rammeaftale med Center for Disease Control / Den Amerikanske Ambassade i Addis Ababa, Ethiopien for arkitekt- og ingeniørydelser i Afrika. Konsulentteamet fra Hollingsworth Pack inkluderer MBH Arkitekter, Delta BEC og JH System Engineers, alle Sydafrikanske virksomheder.

2014.08.17

Hollingsworth Pack, together with CTA, GeoConsult and Legeni, has been awarded the contract to design a 750 bed prison compound in Niamey, Niger. The design effort is funded by the US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.

Hollingsworth Pack har sammen med CTA, GeoConsult og Legeni fået tildelt en kontrakt, hvor virksomhederne skal tegne et fængselsområde med plads til 750 senge i Niamey, Niger. Arbejdet finansieres af Det Amerikanske Udenrigsministerium, Kontor for International Narkotika og Retshåndhævelse (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs).

Copyright © 2019 Hollingsworth Pack