security engineering  |  construction management  |  architecture  |  building envelope engineering

Scott Hollingsworth, Architect MAA, MSA
Director
scott.h [at] holl-pack.com

As director of Hollingsworth Pack, Scott Hollingsworth manages the day-to-day operations of the firm's engineers and architects. Well versed in the construction industry both in the United States and Europe, Scott offers clients a broad understanding of the challenges of international construction projects. Scott has during his career contributed to projects in (23) countries on three continents. Most recently, Scott has lead projects with high security requirements, including both diplomatic and correctional facilities.  Scott is a member of both the Danish and Swedish Architectural Associations.

Som direktør for Hollingsworth Pack, administrerer Scott Hollingsworth virksomhedens stab af arkitekter og ingeniører. Med erfaringer indenfor byggeri både i Amerika og Europa, tilbyder Scott bygherrer en bred forståelse for de udfordringer som internationale byggeprojekter medbringer. I løbet af sin karriere har Scott bidraget til projekter i 23 lande på 3 verdensdele. I den seneste tid har Scott ledt projekter med  høje sikkerhedskrav, herunder både diplomatiske faciliteter og bygninger indenfor kriminalforsorgen. Scott er medlem af både danske og svenske arkitektforeninger.

Copyright © 2019 Hollingsworth Pack